ჩვენი სერვისები

კოლორექტული კიბოს მედიკამენტებზე მგრძნობელობის განმსაზღვრელი გენეტიკური მუტაციების პანელი.

  • კოლორექტული სიმსივნის მუტაციური პანელი ავლენს იმ ხშირ გენურ ცვლილებებს რომლებიც წინასწარმეტყველებენ ანტი-EGFR იმუნოთერაპიების გამოყენების არაეფექტურობას.
  • K/N-RAS-ის და BRAF მუტაციები დაკავშირებული არიან დაავადების არასახარბიელო პროგნოზთან. ეს ტესტები აუცილებელია მეტასტაზური IV სტადიის კოლორექტული კიბოს თერაპიული სტრატეგიის შემუშავებისთვის. ამ პანელის ძირითადი დანიშნულებაა დაეხმაროს ექიმს პერსონალიზებული პრეპარატების შერჩევაში რაც თავისმხრივ ზრდის მკურნალობის ეფექტურობას და აუმჯობესებს პაციენტის ცხოვრების ხარისხს.
  • ტესტირებას ექვემდებარება ყველა პაციენტი რომელსაც დაუდგინდა კოლორექტული კიბო და რომლისთვისაც განიხილება ანტი-EGFR იმუნოთერაპიის გამოყენება პირველადი მკურნალობის შემდეგ.

ფილტვის კიბოს მედიკამენტებზე მგრძნობელობის განმსაზღვრელი გენეტიკური მუტაციების პანელი.

  • ფილტვის სიმსივნის მედიკამენტებზე მგრძნობელობის პანელი მოიცავს სამი გენის მუტაციებისა (ჯამში 8 მუტაცია) და ორი გენის ტრანსლოკაციის ანალიზს (ჯამში 5 ტრანსლოკაცია). პანელი ავლენს იმ ხშირ გენურ ცვლილებებს რომლებიც წინასწარმეტყველებენ სხვადასხვა თიროზინკინაზის ინჰიბიტორებზე მაღალ მგრძნობელობას ან რეზისტენტობას.
  • ეს ტესტები აუცილებელია მეტასტაზური და სასურველია ლოკალური პროგრესირებული კარცინომების შემთხვევებში. ამ ტესტის ძირითადი დანიშნულებაა უხელმძღვანელოს ექიმს პერსონალიზებული პრეპარატების შერჩევაში რაც თავის მხრივ ზრდის მკურნალობის ეფექტურობას და აუმჯობესებს პაციენტის ცხოვრების ხარისხს. ტესტირებას ექვემდებარება ყველა პაციენტი, რომელსაც დაუდგინდა ფილტვის ადენოკარცინომა, არაწვრილუჯრედოვანი ფილტვის კიბო და ზოგიერთი ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა.

კანის მელანომის მედიკამენტებზე მგრძნობელობის განმსაზღვრელი გენეტიკური მუტაციების ანალიზის პანელი.

  • მელანომას მუტაციების დიაგნოსტიკური პანელი 1 მოიცავს ორი საანალიზო გენის ხუთ მუტაციურ ცვლილებას. მელანომას მუტაციების ანალიზის პანელში შემავალი გენური ცვლილებების დადგენა იძლევა პაციენტისთვის ინდივიდუალური მკურნალობის მეთოდის შერჩევის საშუალებას.
  • ტესტის ძირითადი დანიშნულებაა დაადგინოს მგრძნობელობა მიზნობრივი თერაპიების მიმართ. ტესტირებას ექვემდებარება ყველა პაციენტი, რომელთაც დაუდგინდათ პროგრესირებული და მეტასტაზური მელანომა (AJCC* კლასიფიკაციის საფეხური IIIB და მეტი).

+995 32 214 82 12

ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის გენური მუტაციები დიაგნოსტიკური პანელი.

ფარისებრი სიმსივნის მუტაციების დიაგნოსტიკური პანელი 1 მოიცავს 3 გენის მუტაციებისა (ჯამში 6 მუტაცია) და 5 გენის ქრომოსომული ტრანსლოკაციების (ჯამში 6 ტრანსლოკაცია) ანალიზს. წვრილი ნემსით ასპირაციით (FNA) მიღებულ ბიოფსიურ ნიმუშებში გენური ცვლილებების ანალიზი ამ პანელის საშუალებით მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დიაგნოზს დაახლოებით 90% ფარისებრი სიმსივნის შემთხვევებში. ეს ტესტი ასევე აზუსტებს ქირურგიული ჩარევის საჭიროებას, ან ხელს უწყობს მის გამორიცხვას. ტესტის შედეგად აღმოჩენილი თითოეული მუტაცია მაღალი ალბათობით მიუთითებს ფარისებრი ჯირკვლის ადენომის ტრანსფორმაციაზე ავთვისებიან სიმსივნედ, ხოლო კარცინომის შემთხვევაში, ეს მუტაციები მიუთითებენ სიმსივნის აგრესიულ ბუნებაზე. პანელში არსებული მუტაციები უმეტესწილად ურთიერთგამომრიცხავია და თითოეული მათგანი ატარებს სპეციფიკურ ინფორმაციას დაავადების ბუნებისა და მოსალოდნელი გამოსავლის შესახებ.

მწვავე ლეიკემია

ბოლო 20 წლის მანძილზე აღინიშნა სწრაფი პროგრესი ჰემატოპოეზური სისტემის დაავადებათა წარმოშობისა და განვითარების მოლეკულური მექანიზმების შეცნობაში. სხვადასხვა ლეიკემიური დაავადებების საფუძვლად მყოფი სასიგნალო გზებისა და გენების ექსპრესის დარღვევების მეცნიერული გამოკვლევა დღეს უკვე საშუალებას იძლევა ვიქონიოთ სწორი პროგნოზი, მოვახდინოთ დიფერენციალური დიაგნოზი და შევარჩიოთ ყველაზე ოპტიმალური თერაპია თავისი პერსონალიზირებული პარამეტრებით. ამ პროცესების შედეგად შემუშავებული მკურნალობის მეთოდები, როგორიცაა თიროზინკინაზების ინჰიბიტორები და ATRA/ATO თერაპია თითქმის 100%-იანი განკურნებას განაპირობებს ისეთი დაავადებებისა, რომლებიც უიმედოდ ითვლებოდა სულ ახლო წარსულში. ფაქტია, რომ ახლო მომავალში გამოჩნდება მრავალი ახალი დიაგნოსტიკური მარკერი და სასიგნალო გზების რეგულატორული მიზნობრივი თერაპია, რომელიც მნიშვნელოვნ დადებით ცვლილებას შეიტანს სხვადასხვა ლეიკემიური დაავადების მართვაში. * მწვავე ლეიკემიების ქრომოსომური დარღვევების სკრინინგული პანელები მოიცავენ 34 ქრომოსომურ რეორგანიზაციას რომლებიც ყველაზე მაღალი სიხშირით გვხვდება მწვავე ლეიკემიების დროს. ანალიზს ექვემდებარება ამ ქრომოსომური დარღვევების 200-მდე კლინიკურად მნიშვნელოვანი ვარიანტი (ჰიბრიდული გენი). პანელებში შემავალი გენური ცვლილებების ტესტირება შესულია სხვადასხვა საერთაშორისო ონკოჰემატოლოგიურ სახელმძღვანელოებასა და რეკომენდაციებში, რადგანაც იძლევა მნიშვნელოვან დიაგნოსტიკურ და პროგნოზულ ინფორმაციას პაციენტის მდგომარეობის შესახებ. ასევე, ეს პანელები ეხმარება ექიმს თერაპიის შერჩევასა და მთლიანობაში, პაციენტის მკურნალობის დაგეგმვაში.

+995 32 214 82 12

გენური ტესტ-პანელები ფასი (ლარში
ფილტვი EGFR, BRAF, KRAS, EML4-ALK 1260
მელანომა BRAF, NRAS 569
კოლორექტული NRAS, KRAS, BRAF 920
თიროიდი BRAF, NRAS, HRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8-PPRG 950

 

ცალკეული მუტაციების ტესტები ფასი

(ლარში)

BRAF (V600E) 284
EGFR (ეგზონ 19-ის დელეცია, L585R, T790M) 593
KRAS (G12V, G12C, G12D, G13D ) 496
NRAS (G12C, G12D,  Q61R, Q61K) 496
HRAS (G12V, G13R, Q61R) 320
NPM1 (863 ins TCTG/CATG/CCTG) 496
PAX-PPARG (4 ვარიანტი) 470
RETPTC1/3 370
EML4ALK (ვარიანტები 1-3ab) 470
AML1-ETO 360
ონკოჰემატოლოგიური ტესტ-პანელები

 

ფასი (ლარში)
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია 16 ქრომოსომური დარღვევა და მათი ვარიანტები (ჯამში 144) 1050
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია 16 ქრომოსომური დარღვევა და მათი ვარიანტები (ჯამში 144) 1050
მწვავე ლეიკემია (საერთო) 30 ქრომოსომური დარღვევა და მათი ვარიანტები (ჯამში 170) 1450
NPM1 (863 ins TCTG/CATG/CCTG) მუტაციის სამი ძირითადი ვარიანტი 496

გენების სრული სია

ცალკეული მუტაციების გენური ტესტირება ფასი ( ლარში)
MODY დიაბეტის სადიაგნოსტიკო  პანელი 1 720
MODY დიაბეტის სადიაგნოსტიკო პანელი 2 720
LDLR ჰიპერქოლესტერინემიის სადიაგნოსტიკო მარკერი 450
RET (M918T / A883F) – მედულური სიმსივნე/MEN2B დიაგნოსტიკა,  RET (C634R) – მედულური სიმსივნე/MEN2A დიაგნოსტიკა 550
BRAF, HRAS,NRAS,KRAS, RET/PTC1-3,PAX8/PPARG  ფარისებრი  ჯირკვლის წარმონაქმნების სადიაგნოსტიკო პანელი 950
ცალკეული ქრომოსომური დარღვევების გენური ტესტირება ფასი ( ლარში)
BRAF (V600E) 284

 

RET-PTC1/3 390

Allele გთავაზობთ ინოვაციური მოლეკულურ ტესტებს

მიიღეთ ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ენდეთ პროფესიონალების გამოცდილებას და უახლეს ტექნოლოგიებს.

გენეტიკური ანალიზების შედეგები საშუალებას მოგცემთ ამოარჩიოთ მკურნალობის ყველაზე ეფექტური გზები

დანიშნეთ შეხვედრა

დაგვიკავშირდით +995 32 214 82 12